Ралев Дентал АД

Официално обръщение на основателя и изпълнителен директор д-р Венцеслав Ралев към всички настоящи и бъдещи клиенти на компанията

През вече далечната 2007 година решихме да основем компания. Това беше колективно решение на целия наш екип; с течение на времето различни колеги напуснаха екипа на компанията и на тяхно място постъпиха нови. Вероятно и в бъдеще някои членове на екипа ще преминат към конкурентни компании или ще постъпят на работа във фирми в съвсем друго сектори на икономиката - въпреки че денталната медицина, а и цялата хуманна медицина се интегрира плътно към начина на мислене на човека и който веднъж е работил в този сектор, обикновено остава там до края на живота си. Според личното ми мнение обаче с течение на годините ценностите на компанията се запазиха без съществени промени, единствено опитът на екипа се обогати - което е нормално, тъй като всеки мислещ човек в процеса на работата си търпи непрекъснато развитие.

Официално обръщение на д-р Маркова към всички клиенти, търговски партньори и приятели на компанията

Уважаеми Дами и Господа! Аз съм дентален лекар по образование и призвание, като в областта на бизнеса аз обичам да прилагам всичко, което съм научила по време на моята клинична работа с пациенти - и до ден днешен аз все още прекарвам огромна част от времето си именно в лечение на пациенти. Винаги предпочитам да работя атравматично, с минимално инвазивни методи, което съответства на съвременните течения в денталната медицина и хирургията на целия организъм. В работата си спазвам принципаPrimum non nocere(преди всичко да не се вреди) - основен принцип при всякакви типове лечение, който означава че потенциалните ползи от едно лечение винаги трябва да са повече от страничните му ефекти. Същото важи и за бизнеса - ако изграждаме една търговска или производствена дейност, ние винаги трябва да се стремим тя да бъде от полза за цялото общество! Не бива нашият бизнес да генерира печалби, но това да става за сметка на разрушаването на природната среда, за сметка на експлоатацията на хора или  чрез разрушаването на бизнеса на други компании, които оперират в същия сектор. Разбира се, при съвременния капитализъм повечето търговски сделки са от типаwin - win -и двете страни печелят. Това се случва дори и при така нареченитеdisruptiveбизнес модели - при които изграждането на един бизнес преобръща целия сектор, води до преструктурирания и ликвидация на някои утвърдени компании - в крайна сметка обаче цялото общество печели от това, тъй като му се осигурява още по-евтина и качествена стока или услуга, или такава, която не е била налична на пазара до момента. Въпреки това за мен лично плуването в един син океан винаги е по-приятно от плуването в червен океан - т.е. среда, оцветена червено от кръвта на ранени или дори умиращи наши конкуренти, чиито бизнес ние сме ликвидирали при растежа на собствената ни икономическа дейност. Синият океан е чист, без конкуренти взаимоотношения, в тотално нова среда, в която ние самите сме първите, които навлизат. Освен това синият океан е неизследван, което определено е предизвикателство за всеки активен човек.