Контакт

Адрес на управление на компанията:

Ралев Дентал АД

Ул. "Л. Каравелов" № 9Б ет. 5 офис 7

Пловдив 4000

Република България

Тел. 0899129697